Aj na nich prišiel čas

V týchto dňoch prebieha v našom meste Prešovská hudobná jar, ktorej súčasťou bolo aj dnešné vystúpenie absolventov bakalárskeho štúdia odboru Učiteľstvo hudobného umenia. Vystúpil na nej nielen talentovaný klavirista Lukáš Mihal, ale aj finalista čes

Monika Földešiová

Večerný koncert v Parku kultúry a oddychu s názvom Teraz je čas bol praktickou časťou záverečnej práce študentov 3. ročníka Filozofickej fakulty na Prešovskej univerzite. Obaja pripravili pre svojich divákov niekoľko autorských i prebratých piesní, spolu s kapelou tak bolo ich vystúpenie neopakovateľným zážitkom nielen pre ich vyučujúcich ale aj pre ostatných divákov.

Viac vo videu

Tento článok nie je možné komentovať.