Ľubomír Hudačko Práca

Zlé správy: Nezamestnanosť v okrese Prešov stúpla aj v lete, bez práce je 15 413 ľudí

Na Slovensku sme zaznamenali v júni iba nepatrný pokles nezamestnanosti o 0,01 p.b. a tak je celkové číslo na úrovni 14,25%. Bez práce je 418 168 obyvateľov republiky. V okrese Prešov bolo v júni 2013 bez práce celkom 15 413 ľudí.

Ilustračný obrázok k článku Zlé správy: Nezamestnanosť v okrese Prešov stúpla aj v lete, bez práce je 15 413 ľudí
Zdroj: Dnes24.sk

Na ťahu je vláda

„Trhu chýbajú významnejšie stimuly, ktoré by posunuli mieru nezamestnanosti výraznejšie jedným alebo druhým smerom. Stagnujúca ekonomika nedokáže vytvárať nové pracovné miesta a faktor sezónnosti svoj potenciál na rozdiel od predchádzajúcich mesiacoch už vyčerpal. Proti poklesu navyše hovorí prílev absolventov na trh,“ vysvetľuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ personálno-poradenskej spoločnosti McROY Luboš Sirota.

Analytička UniCredit Bank Alena Štefániková upozorňuje: „Mierne pozitívny vývoj bol spôsobený výlučne zmenou metodiky, keďže od 1. júna sa rozšírili rady nedisponibilných uchádzačov o zamestnanie o dobrovoľnícke a menšie obecné služby, ktorých počet sa nepremieta do ukazovateľa evidovanej nezamestnanosti." Keby sa neudiala táto zmena, tak nezamestnanosť by na Slovensku vzrástla na úroveň 14,46%.

V mesiacoch máj a jún dochádza aj k najväčšiemu prílevu absolventov vysokých škôl na úrady práce, čo tiež výrazne ovplyvňuje negatívnu štatistiku nezamestnanosti. Pozitívne trendy v zamestnanosti by mohlo naštartovať podľa Sirotu spustenie projektov na podporu zamestnanosti, ktoré avizuje vláda. „Nateraz je ale predčasné hodnotiť, ako budú tieto projekty úspešné. Skúsenosti s podobnými iniciatívami z minulosti totiž hovoria o tom, že často sa peniaze iba minuli bez želaného efektu. Dôležitá tak bude konkrétna podoba každého plánovaného projektu a nastavenie jeho podmienok," dodáva šéf personálnej agentúry.

Prešovský kraj vedie nelichotivú štatistiku

Najhoršie je na tom Prešovský kraj, ktorý vykazuje 20,10% nezamestnanosť. V štyroch krajoch sme zaznamenali medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, najvýraznejší bol v Košickom kraji o 0,32 p.b. na úroveň 18,64%. V v tradičnom kraji s najnižšou nezamestnanosťou ( Bratislavskom kraji) nezamestnanosť stúpla o 0,20 p.b na úroveň 6,22%. V rámci Slovenska v 28 okresoch nezamestnanosť v júni poklesla a v 51 okresoch naopak stúpla.

Nezamestnanosť v okrese Prešov za má v číslach

Zo všetkých 79-tich okresov na Slovensku, patrí tomu prešovskému nelichotivé 26. miesto v počte nezamestnaných. Miera nezamestnanosti v okrese Prešov dosiahla v júni 2013– 18,15%, čo znamená, že úrad práce v našom meste eviduje momentálne 15 740 Prešovčanov.

Až 10 683 z nich má vek od 25 do 54 rokov. Z tohto počtu je bez vzdelania, alebo so základným vzdelaním zhruba polovica uchádzačov, ďalších 4 809 má skončenú učňovskú školu bez maturity, 654-ti sú absolventmi vysokých škôl a 605 je so stredoškolským vzdelaním. Mladých sa darí zamestnávať aj formou absolventskej praxe, v okrese Prešov je takto zaradených momentálne absolventov. Z celkového počtu evidovaných je 6 964 žien, 171 mladistvých.

Do evidencie pribudlo v júni 611 ľudí, z toho 338 žien a 369 z nich má vek medzi 25. a 54. rokom. Ukázalo sa tiež, že najúspešnejší v hľadaní práce sú krátkodobo evidovaní uchádzači. Zo 654 ľudí z okresu, ktorí si našli prácu, tak vyše 327 ich nebolo evidovaných na úrade práce ani rok. Štatistiky znížilo tiež 13 ľudí, ktorí boli vyradení z evidencie uchádzačov o prácu kvôli tomu, že nespolupracovali s úradom práce. Prácu si v máji našlo konečne aj 28 ľudí, ktorí boli na úrade práce už skoro štyri a viac rokov.

Viac ako rok si nevie nájsť prácu 9238 ľudí. Sú však aj takí, ktorých úrad práce v Prešove eviduje už viac ako štyri roky a tento počet v našom okrese nie je vôbec malý. Ide o 3392 ľudí a ďalších 1136 ľudí nevie nájsť prácu viac ako tri roky. Voľných pracovných miest je na počet ľudí bez práce veľmi málo. Úrad práce v metropole Šariša má k dispozícii 99 voľných miest.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR / Prešov 24

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie