Zodpoviete všetky správne? Desiatka otázok o Vianociach v Prešove

Otázka 1/10
Kedy bol v roku 2017 rozsvietený vianočný stromček na prešovskom námestí?

Najlepší na Prešov24.sk

  1. Ján Haluška (70.25s) 50%
  2. Marianna Gargalikova (82.56s) 50%
  3. Vladimír Ištoňa (77.48s) 40%
  4. Iva Arendac (1235.06s) 30%

Najlepší hráči

  1. Ján Haluška (70.25s) 50%
  2. Marianna Gargalikova (82.56s) 50%
  3. Vladimír Ištoňa (77.48s) 40%
  4. Iva Arendac (1235.06s) 30%