Najlepší na Prešov24.sk

 1. Ľubomír Hudačko (24.2s) 100%
 2. Barbora Mihoková (29.42s) 100%
 3. Michal Sládek (34.16s) 100%
 4. Alena Mojžišová (37.04s) 100%
 5. Lenka Večurkovská (37.25s) 100%
 6. Stanimír Kebukay (43.21s) 100%
 7. Jan Lukac (46.22s) 100%
 8. dusan zkapusan (47.59s) 100%
 9. Michal Beca (53.84s) 100%
 10. Vladimír Ištoňa (46.01s) 90%

Najlepší hráči

 1. Martin Poľakovský (18.93s) 100%
 2. Ľubomír Hudačko (24.2s) 100%
 3. Zuzana Janičkanová (28.76s) 100%
 4. Barbora Mihoková (29.42s) 100%
 5. Dávid Marcin (30.92s) 100%
 6. Janka Hiščarová (31.65s) 100%
 7. martina szabadosova (33.63s) 100%
 8. Michal Sládek (34.16s) 100%
 9. Alena Mojžišová (37.04s) 100%
 10. Lenka Večurkovská (37.25s) 100%