Najlepší na Prešov24.sk

 1. Ľubomír Hudačko (24.2s) 100%
 2. Vladimír Ištoňa (60.98s) 80%
 3. Eva H (54.57s) 70%
 4. Anton Jančuš (62.06s) 70%
 5. Ján Haluška (76.82s) 70%
 6. Stanimír Kebukay (77.02s) 70%
 7. Anton Novotný (87.17s) 70%
 8. Paly pelut (100.64s) 70%
 9. Bernadeta Polakova (52.99s) 60%
 10. Eva Hanzo (75.02s) 60%

Najlepší hráči

 1. Ľubomír Hudačko (24.2s) 100%
 2. Vladimír Ištoňa (60.98s) 80%
 3. Eva H (54.57s) 70%
 4. Anton Jančuš (62.06s) 70%
 5. Ján Haluška (76.82s) 70%
 6. Stanimír Kebukay (77.02s) 70%
 7. Anton Novotný (87.17s) 70%
 8. Paly pelut (100.64s) 70%
 9. Bernadeta Polakova (52.99s) 60%
 10. Eva Hanzo (75.02s) 60%