Najlepší na Prešov24.sk

 1. Ľubomír Hudačko (24.2s) 100%
 2. František Soporsky (27.45s) 100%
 3. Anton Jančuš (31.55s) 100%
 4. Stanimír Kebukay (37.36s) 100%
 5. Ján Haluška (47.5s) 100%
 6. Anton Jančuš (36.27s) 80%
 7. František Soporsky (36.73s) 80%
 8. Vladimír Ištoňa (60.98s) 80%
 9. Olina Kaletová (83.93s) 80%
 10. Eva H (54.57s) 70%

Najlepší hráči

 1. Ľubomír Hudačko (24.2s) 100%
 2. František Soporsky (27.45s) 100%
 3. Anton Jančuš (31.55s) 100%
 4. Stanimír Kebukay (37.36s) 100%
 5. Ján Haluška (47.5s) 100%
 6. Anton Jančuš (36.27s) 80%
 7. František Soporsky (36.73s) 80%
 8. Vladimír Ištoňa (60.98s) 80%
 9. Olina Kaletová (83.93s) 80%
 10. Eva H (54.57s) 70%