Najlepší na Prešov24.sk

 1. Ján Haluška (53.54s) 90%
 2. Vladimír Ištoňa (74.74s) 70%
 3. bilo bilo (75.39s) 50%
 4. Livia Bolescakova (86.25s) 50%
 5. Marek Sabol (96.38s) 40%
 6. Zuzana Gajdošová (112.64s) 40%
 7. Ján Haluška (89.58s) 30%
 8. Igor Andrejčák, Ing. ,MBA (110.55s) 30%
 9. Livia Bolescakova (158.13s) 30%
 10. Ján Haluška (74.14s) 20%

Najlepší hráči

 1. Ján Haluška (53.54s) 90%
 2. Vladimír Ištoňa (74.74s) 70%
 3. bilo bilo (75.39s) 50%
 4. Livia Bolescakova (86.25s) 50%
 5. Marek Sabol (96.38s) 40%
 6. Zuzana Gajdošová (112.64s) 40%
 7. Ján Haluška (89.58s) 30%
 8. Igor Andrejčák, Ing. ,MBA (110.55s) 30%
 9. Livia Bolescakova (158.13s) 30%
 10. Ján Haluška (74.14s) 20%