Najlepší na Prešov24.sk

 1. Màrio Kipikaša (49.87s) 100%
 2. Eva Hanzo (87.51s) 70%
 3. katka marinakova (86.85s) 60%
 4. Renáta Triščíková (111.41s) 60%
 5. dominika celovska (173.45s) 50%
 6. Jan Markus (176.15s) 10%

Najlepší hráči

 1. Màrio Kipikaša (49.87s) 100%
 2. Eva Hanzo (87.51s) 70%
 3. katka marinakova (86.85s) 60%
 4. Renáta Triščíková (111.41s) 60%
 5. dominika celovska (173.45s) 50%
 6. Jan Markus (176.15s) 10%