Najlepší na Prešov24.sk

 1. Màrio Kipikaša (49.87s) 100%
 2. katka marinakova (60.16s) 70%
 3. Eva Hanzo (87.51s) 70%
 4. katka marinakova (86.85s) 60%
 5. Renáta Triščíková (111.41s) 60%
 6. Vladimír Ištoňa (64.39s) 50%
 7. dominika celovska (173.45s) 50%
 8. Jan Markus (83.63s) 20%
 9. Jan Markus (176.15s) 10%

Najlepší hráči

 1. Màrio Kipikaša (49.87s) 100%
 2. katka marinakova (60.16s) 70%
 3. Eva Hanzo (87.51s) 70%
 4. katka marinakova (86.85s) 60%
 5. Renáta Triščíková (111.41s) 60%
 6. Vladimír Ištoňa (64.39s) 50%
 7. dominika celovska (173.45s) 50%
 8. Jan Markus (83.63s) 20%
 9. Jan Markus (176.15s) 10%