Najlepší na Prešov24.sk

 1. Miroslav Priscak (21.95s) 100%
 2. Marek Seliga (28.05s) 90%
 3. Ľubomír Hudačko (34.9s) 90%
 4. Anna Vasilova (36.23s) 90%
 5. Anna Tažíková (30.78s) 80%
 6. Vladimír Ištoňa (42.29s) 80%
 7. Ľubomír Hudačko (70.51s) 70%
 8. Peťa Kundrátová (33s) 60%
 9. Viliam Dugas (52.87s) 60%
 10. Milan Stavač (31.37s) 50%

Najlepší hráči

 1. Róbert Jakubička (11.7s) 100%
 2. Vladimír Zeleňák (11.9s) 100%
 3. Jakub Vyhnánek (14.26s) 100%
 4. Lukáš Holej (15.8s) 100%
 5. Rasťo Macko (15.9s) 100%
 6. Michal Černaj (16.45s) 100%
 7. Marián Mališ (17.05s) 100%
 8. Gabriel Ličák (17.24s) 100%
 9. Patrik Šepeľák (17.92s) 100%
 10. Stanislav Michalík (19.42s) 100%