Najlepší na Prešov24.sk

 1. martin palko (48.22s) 100%
 2. katka marinakova (51.21s) 70%
 3. Alexandra Bajusová (61.38s) 60%
 4. Eva Hanzo (67.07s) 40%
 5. katka marinakova (73.5s) 40%
 6. Vladimír Ištoňa (76.01s) 40%

Najlepší hráči

 1. martin palko (48.22s) 100%
 2. katka marinakova (51.21s) 70%
 3. Alexandra Bajusová (61.38s) 60%
 4. Eva Hanzo (67.07s) 40%
 5. katka marinakova (73.5s) 40%
 6. Vladimír Ištoňa (76.01s) 40%