Prešovská hudobná scéna je úchvatná. Poznáte ďalšie jej tajomstvá?

Otázka 1/10
Ktorá z prešovských kapiel máva koncerty prevažne len tak na ulici?
Najlepší na Prešov24.sk
 1. Mar Tin (57.08s) 80%
 2. martin palko (64.26s) 80%
 3. Mar Tin (80.07s) 70%
 4. Michal Beca (89.79s) 60%
 5. Miroslav Miskar (126.41s) 60%
 6. Eva H (72.13s) 50%
 7. Vladimír Ištoňa (87.89s) 50%
 8. Alexandra Bajusová (95.16s) 40%
 9. Iva Arendac (95.26s) 40%
 10. Lucia Lauková (117.93s) 40%
Najlepší hráči
 1. Mar Tin (57.08s) 80%
 2. martin palko (64.26s) 80%
 3. Mar Tin (80.07s) 70%
 4. Michal Beca (89.79s) 60%
 5. Miroslav Miskar (126.41s) 60%
 6. Eva H (72.13s) 50%
 7. Vladimír Ištoňa (87.89s) 50%
 8. Alexandra Bajusová (95.16s) 40%
 9. Iva Arendac (95.26s) 40%
 10. Lucia Lauková (117.93s) 40%