Prešovská hudobná scéna je úchvatná. Poznáte ďalšie jej tajomstvá?

(1/10) Ktorá z prešovských kapiel máva koncerty prevažne len tak na ulici?

 1. ElevenHill
 2. N30 Akustika
 3. Fúzy múzy

Najlepší na Prešov24.sk

 1. martin palko (64.26s) 80%
 2. Michal Beca (89.79s) 60%
 3. Miroslav Miskar (126.41s) 60%
 4. Eva H (72.13s) 50%
 5. Vladimír Ištoňa (87.89s) 50%
 6. Alexandra Bajusová (95.16s) 40%
 7. Iva Arendac (95.26s) 40%
 8. Lucia Šútorová (117.93s) 40%
 9. Alena Mojžišová (63.56s) 30%
 10. Ľubomír Hudačko (271.09s) 30%

Najlepší hráči

 1. martin palko (64.26s) 80%
 2. Michal Beca (89.79s) 60%
 3. Miroslav Miskar (126.41s) 60%
 4. Eva H (72.13s) 50%
 5. Vladimír Ištoňa (87.89s) 50%
 6. Alexandra Bajusová (95.16s) 40%
 7. Iva Arendac (95.26s) 40%
 8. Lucia Šútorová (117.93s) 40%
 9. Alena Mojžišová (63.56s) 30%
 10. Ľubomír Hudačko (271.09s) 30%