Najlepší na Prešov24.sk

 1. Ľubomír Hudačko (30.98s) 80%
 2. Jozef Janus (41.5s) 80%
 3. Anka Lukčová (87.44s) 60%
 4. Daniel Kašprišin (66.62s) 50%
 5. Anton Jančuš (79.09s) 50%
 6. Andrej Bača (44.23s) 40%
 7. Vladimír Ištoňa (80.02s) 40%
 8. Tibor Jenčo (102.77s) 40%
 9. Marianna Gargalikova (77.83s) 30%

Najlepší hráči

 1. Ľubomír Hudačko (30.98s) 80%
 2. Jozef Janus (41.5s) 80%
 3. Anka Lukčová (87.44s) 60%
 4. Daniel Kašprišin (66.62s) 50%
 5. Anton Jančuš (79.09s) 50%
 6. Andrej Bača (44.23s) 40%
 7. Vladimír Ištoňa (80.02s) 40%
 8. Tibor Jenčo (102.77s) 40%
 9. Marianna Gargalikova (77.83s) 30%