Predveďte sa, ako poznáte Prešovský okres: Kvíz o našich dedinách pre skutočných znalcov!

Otázka 1/10
Z ktorej dediny pochádza známa herečka Milka Zimková?

Najlepší na Prešov24.sk

 1. Michal Sládek (49.74s) 90%
 2. Mar Tin (75.08s) 80%
 3. Ľubomír Hudačko (141.03s) 80%
 4. katka marinakova (78.12s) 60%
 5. Viliam Dugas (38.19s) 50%
 6. Alena Mojžišová (53.26s) 50%
 7. Vladimír Ištoňa (71.26s) 50%
 8. Michaela Čikošová (49.54s) 40%
 9. Eva Hanzo (85.11s) 40%
 10. Miroslav Miskar (103.42s) 40%

Najlepší hráči

 1. Michal Sládek (49.74s) 90%
 2. Mar Tin (75.08s) 80%
 3. Ľubomír Hudačko (141.03s) 80%
 4. katka marinakova (78.12s) 60%
 5. Viliam Dugas (38.19s) 50%
 6. Alena Mojžišová (53.26s) 50%
 7. Vladimír Ištoňa (71.26s) 50%
 8. Michaela Čikošová (49.54s) 40%
 9. Eva Hanzo (85.11s) 40%
 10. Miroslav Miskar (103.42s) 40%