Najlepší na Prešov24.sk

 1. Michal Sládek (49.74s) 90%
 2. Ľubomír Hudačko (141.03s) 80%
 3. katka marinakova (78.12s) 60%
 4. Viliam Dugas (38.19s) 50%
 5. Alena Mojžišová (53.26s) 50%
 6. Vladimír Ištoňa (71.26s) 50%
 7. Michaela Čikošová (49.54s) 40%
 8. Eva Hanzo (85.11s) 40%
 9. Miroslav Miskar (103.42s) 40%
 10. Eva H (62.25s) 20%

Najlepší hráči

 1. Michal Sládek (49.74s) 90%
 2. Ľubomír Hudačko (141.03s) 80%
 3. katka marinakova (78.12s) 60%
 4. Viliam Dugas (38.19s) 50%
 5. Alena Mojžišová (53.26s) 50%
 6. Vladimír Ištoňa (71.26s) 50%
 7. Michaela Čikošová (49.54s) 40%
 8. Eva Hanzo (85.11s) 40%
 9. Miroslav Miskar (103.42s) 40%
 10. Eva H (62.25s) 20%