Najlepší na Prešov24.sk

 1. Vladimír Ištoňa (35.36s) 100%
 2. Michal Sládek (44.34s) 100%
 3. Alena Páleníková (43.04s) 90%
 4. Miroslav Babej (67.36s) 90%
 5. Anton Jančuš (76.55s) 90%
 6. katka marinakova (65.09s) 80%
 7. Viliam Dugas (72.26s) 80%
 8. Michaela Čikošová (51.65s) 70%
 9. maria joscakova (70.18s) 70%
 10. Eva H (49.24s) 60%

Najlepší hráči

 1. Vladimír Ištoňa (35.36s) 100%
 2. Michal Sládek (44.34s) 100%
 3. Alena Páleníková (43.04s) 90%
 4. Miroslav Babej (67.36s) 90%
 5. Anton Jančuš (76.55s) 90%
 6. katka marinakova (65.09s) 80%
 7. Viliam Dugas (72.26s) 80%
 8. Michaela Čikošová (51.65s) 70%
 9. maria joscakova (70.18s) 70%
 10. Eva H (49.24s) 60%