Najlepší na Prešov24.sk

 1. Stanislava Morochová (23.33s) 100%
 2. Andrej Bača (23.73s) 100%
 3. Gabriel BARTKO (28.59s) 100%
 4. Michal Sládek (31.48s) 100%
 5. Majka Kočišová (33.21s) 100%
 6. Renata Dvorscakova (39.36s) 100%
 7. Stano Trojanovič (48.09s) 100%
 8. martin palko (51.65s) 100%
 9. Lukáš Kačina (46.22s) 90%
 10. Miroslav Miskar (83.08s) 90%

Najlepší hráči

 1. Stanislava Morochová (23.33s) 100%
 2. Andrej Bača (23.73s) 100%
 3. Gabriel BARTKO (28.59s) 100%
 4. Michal Sládek (31.48s) 100%
 5. Majka Kočišová (33.21s) 100%
 6. Renata Dvorscakova (39.36s) 100%
 7. Stano Trojanovič (48.09s) 100%
 8. martin palko (51.65s) 100%
 9. Lukáš Kačina (46.22s) 90%
 10. Miroslav Miskar (83.08s) 90%