Najlepší na Prešov24.sk

 1. Gabriel BARTKO (28.59s) 100%
 2. Michal Sládek (31.48s) 100%
 3. Majka Kočišová (33.21s) 100%
 4. Renata Dvorscakova (39.36s) 100%
 5. Stano Trojanovič (48.09s) 100%
 6. martin palko (51.65s) 100%
 7. Lukáš Kačina (46.22s) 90%
 8. Miroslav Miskar (83.08s) 90%
 9. Vladimír Ištoňa (55.99s) 80%
 10. Anton Jančuš (60.77s) 80%

Najlepší hráči

 1. Gabriel BARTKO (28.59s) 100%
 2. Michal Sládek (31.48s) 100%
 3. Majka Kočišová (33.21s) 100%
 4. Renata Dvorscakova (39.36s) 100%
 5. Stano Trojanovič (48.09s) 100%
 6. martin palko (51.65s) 100%
 7. Lukáš Kačina (46.22s) 90%
 8. Miroslav Miskar (83.08s) 90%
 9. Vladimír Ištoňa (55.99s) 80%
 10. Anton Jančuš (60.77s) 80%