Najlepší na Prešov24.sk

  1. Michaela Čikošová (58.56s) 70%
  2. Vladimír Ištoňa (72.46s) 70%
  3. martin palko (74.79s) 70%
  4. katka marinakova (66.38s) 60%
  5. Eva Hanzo (86.14s) 30%

Najlepší hráči

  1. Michaela Čikošová (58.56s) 70%
  2. Vladimír Ištoňa (72.46s) 70%
  3. martin palko (74.79s) 70%
  4. katka marinakova (66.38s) 60%
  5. Eva Hanzo (86.14s) 30%