Najlepší na Prešov24.sk

  1. Ľubomír Hudačko (18.51s) 100%
  2. Mirka miháľ (60.21s) 60%
  3. Vladimír Ištoňa (49.24s) 50%
  4. Viliam Dugas (60.43s) 50%
  5. Matúš Šebeš (76.5s) 30%

Najlepší hráči

  1. Ľubomír Hudačko (18.51s) 100%
  2. Mirka miháľ (60.21s) 60%
  3. Vladimír Ištoňa (49.24s) 50%
  4. Viliam Dugas (60.43s) 50%
  5. Matúš Šebeš (76.5s) 30%