Najlepší na Prešov24.sk

 1. Ondrej Babjarčík (26.16s) 100%
 2. Tomáš Olekšák (40.49s) 100%
 3. Janosov Adrian (50.92s) 100%
 4. Janosov Adrian (41.12s) 90%
 5. Adam Bič (57.2s) 90%
 6. Kristina Rusnakova (65.49s) 80%
 7. Tomáš Olekšák (56.13s) 70%
 8. Jozef Sivý (53.3s) 60%
 9. Tomáš Šimeček (79.49s) 60%
 10. Jana Sterankova (52.05s) 50%

Najlepší hráči

 1. Ondrej Babjarčík (26.16s) 100%
 2. Tomáš Olekšák (40.49s) 100%
 3. Janosov Adrian (50.92s) 100%
 4. Janosov Adrian (41.12s) 90%
 5. Adam Bič (57.2s) 90%
 6. Kristina Rusnakova (65.49s) 80%
 7. Tomáš Olekšák (56.13s) 70%
 8. Jozef Sivý (53.3s) 60%
 9. Tomáš Šimeček (79.49s) 60%
 10. Jana Sterankova (52.05s) 50%