Najlepší na Prešov24.sk

 1. Barbora Mihoková (14.09s) 100%
 2. Ľubomír Hudačko (23.79s) 100%
 3. Marcela Misova (40.18s) 100%
 4. Ľubomír Hudačko (27.85s) 90%
 5. Stanimír Kebukay (36s) 90%
 6. Vladimír Ištoňa (31.89s) 80%
 7. Viliam Dugas (49.37s) 70%
 8. Lukáš Čudek (57.81s) 70%
 9. Ľubomír Hudačko (91.34s) 70%
 10. Viliam Dugas (37.36s) 60%

Najlepší hráči

 1. Barbora Mihoková (14.09s) 100%
 2. Ľubomír Hudačko (23.79s) 100%
 3. Marcela Misova (40.18s) 100%
 4. Ľubomír Hudačko (27.85s) 90%
 5. Stanimír Kebukay (36s) 90%
 6. Vladimír Ištoňa (31.89s) 80%
 7. Viliam Dugas (49.37s) 70%
 8. Lukáš Čudek (57.81s) 70%
 9. Ľubomír Hudačko (91.34s) 70%
 10. Viliam Dugas (37.36s) 60%