Najlepší na Prešov24.sk

 1. Michal Sládek (47.93s) 80%
 2. martin palko (61.07s) 80%
 3. Gabriela Liptáková (71.91s) 70%
 4. Iva Arendac (76.79s) 70%
 5. katka marinakova (55.17s) 60%
 6. Vladimír Ištoňa (74.66s) 60%
 7. Miro Dyačovský ml. (65s) 50%
 8. Viliam Dugas (68.57s) 50%
 9. Eva Hanzo (83.86s) 50%
 10. Andrej Bača (35.16s) 40%

Najlepší hráči

 1. Michal Sládek (47.93s) 80%
 2. martin palko (61.07s) 80%
 3. Gabriela Liptáková (71.91s) 70%
 4. Iva Arendac (76.79s) 70%
 5. katka marinakova (55.17s) 60%
 6. Vladimír Ištoňa (74.66s) 60%
 7. Miro Dyačovský ml. (65s) 50%
 8. Viliam Dugas (68.57s) 50%
 9. Eva Hanzo (83.86s) 50%
 10. Andrej Bača (35.16s) 40%