Najlepší na Prešov24.sk

 1. Anton Jančuš (36.74s) 100%
 2. Ľubomír Hudačko (39.4s) 100%
 3. Miroslav Miskar (44.73s) 100%
 4. Eva Hanzo (63.85s) 90%
 5. Alexandra Bajusová (66.94s) 70%
 6. Vladimír Ištoňa (64.68s) 60%
 7. Gabriela Liptáková (67.86s) 50%
 8. Marianna Gargalikova (79.05s) 40%
 9. martin palko (87.21s) 40%
 10. katka marinakova (89.63s) 40%

Najlepší hráči

 1. Anton Jančuš (36.74s) 100%
 2. Ľubomír Hudačko (39.4s) 100%
 3. Miroslav Miskar (44.73s) 100%
 4. Eva Hanzo (63.85s) 90%
 5. Alexandra Bajusová (66.94s) 70%
 6. Vladimír Ištoňa (64.68s) 60%
 7. Gabriela Liptáková (67.86s) 50%
 8. Marianna Gargalikova (79.05s) 40%
 9. martin palko (87.21s) 40%
 10. katka marinakova (89.63s) 40%