Máte dôležité dátumy zo života Prešova v malíčku?

Otázka 1/10
Od ktorého roku nosí prešovské gymnázium meno Jána Adama Raymana?

Najlepší na Prešov24.sk

 1. Stanimír Kebukay (73.39s) 70%
 2. Katarina Broszko (63.15s) 50%
 3. František Soporsky (51.46s) 40%
 4. Viliam Dugas (56.18s) 40%
 5. Vladimír Ištoňa (64.49s) 40%
 6. Jan Lukac (67.59s) 40%

Najlepší hráči

 1. Stanimír Kebukay (73.39s) 70%
 2. Katarina Broszko (63.15s) 50%
 3. František Soporsky (51.46s) 40%
 4. Viliam Dugas (56.18s) 40%
 5. Vladimír Ištoňa (64.49s) 40%
 6. Jan Lukac (67.59s) 40%