Holé fakty o utečencoch a migrantoch, otestujte svoje znalosti

Otázka 1/10
Obyvatelia, ktorej krajiny chcú ochotne pomôct tisícom utečencov?

Najlepší na Prešov24.sk

 1. Vladimír Ištoňa (51.85s) 80%
 2. Ľubomír Hudačko (43.24s) 50%
 3. Viliam Dugas (68.71s) 50%
 4. Stanimír Kebukay (84.36s) 30%

Najlepší hráči

 1. Viktor Gejza kallai (34.42s) 100%
 2. Zuzana Rusnáková (34.42s) 100%
 3. Viktor Gejza kallai (28.4s) 90%
 4. Alex Ivanko (33.97s) 90%
 5. Daniela Dulkova (39.19s) 90%
 6. Zuzana Janičkanová (40.01s) 90%
 7. Viktor Gejza kallai (42.05s) 80%
 8. Vladimír Ištoňa (51.85s) 80%
 9. Matej Štefuš (62.2s) 80%
 10. Karol Kovac (64.69s) 80%