Najlepší na Prešov24.sk

 1. Miroslav Priscak (21.26s) 100%
 2. Marek Seliga (22.74s) 100%
 3. Viliam Dugas (26.85s) 100%
 4. Anna Vasilova (27.71s) 100%
 5. Martina Jurčenková (28.17s) 100%
 6. Ľubomír Hudačko (28.55s) 100%
 7. Peťa Kundrátová (32s) 100%
 8. Viliam Dugas (21.28s) 90%
 9. Vladimír Ištoňa (27.78s) 90%
 10. Milan Stavač (34.74s) 90%

Najlepší hráči

 1. Roland Laca (8.82s) 100%
 2. Rasťo Macko (13.87s) 100%
 3. Vladimír Zeleňák (14.45s) 100%
 4. Michal Černaj (15.61s) 100%
 5. Lucia Silná (16.01s) 100%
 6. Jozef Silný (16.37s) 100%
 7. René Barník (16.42s) 100%
 8. Jakub Strnisko (16.87s) 100%
 9. Lukáš Holej (17s) 100%
 10. Marián Mališ (17.14s) 100%