Najlepší na Prešov24.sk

 1. František Soporsky (31.33s) 100%
 2. Anton Jančuš (34.28s) 100%
 3. Maruška Prešovčanka (41.41s) 100%
 4. Marián Spišák (86.55s) 100%
 5. Eva H (39.83s) 90%
 6. Gabriela Liptáková (50.27s) 90%
 7. Vladimír Ištoňa (57.93s) 90%
 8. Iva Arendac (64.45s) 90%
 9. Maruška Prešovčanka (61.65s) 80%
 10. František Soporsky (64.44s) 60%

Najlepší hráči

 1. František Soporsky (31.33s) 100%
 2. Anton Jančuš (34.28s) 100%
 3. Maruška Prešovčanka (41.41s) 100%
 4. Marián Spišák (86.55s) 100%
 5. Eva H (39.83s) 90%
 6. Gabriela Liptáková (50.27s) 90%
 7. Vladimír Ištoňa (57.93s) 90%
 8. Iva Arendac (64.45s) 90%
 9. Maruška Prešovčanka (61.65s) 80%
 10. František Soporsky (64.44s) 60%