Najlepší na Prešov24.sk

 1. Anton Jančuš (34.28s) 100%
 2. Marián Spišák (86.55s) 100%
 3. Eva H (39.83s) 90%
 4. Gabriela Liptáková (50.27s) 90%
 5. Vladimír Ištoňa (57.93s) 90%
 6. Iva Arendac (64.45s) 90%
 7. František Soporsky (64.44s) 60%
 8. Maruška Prešovčanka (64.94s) 60%
 9. Eva Hanzo (76.78s) 60%
 10. alica pr (81.05s) 60%

Najlepší hráči

 1. Anton Jančuš (34.28s) 100%
 2. Marián Spišák (86.55s) 100%
 3. Eva H (39.83s) 90%
 4. Gabriela Liptáková (50.27s) 90%
 5. Vladimír Ištoňa (57.93s) 90%
 6. Iva Arendac (64.45s) 90%
 7. František Soporsky (64.44s) 60%
 8. Maruška Prešovčanka (64.94s) 60%
 9. Eva Hanzo (76.78s) 60%
 10. alica pr (81.05s) 60%