Najlepší na Prešov24.sk

  1. Ľubomír Hudačko (51.1s) 100%
  2. Vladimír Ištoňa (75.95s) 60%
  3. Viliam Dugas (82.88s) 60%
  4. Katarina Broszko (55.3s) 20%

Najlepší hráči

  1. Ľubomír Hudačko (51.1s) 100%
  2. Vladimír Ištoňa (75.95s) 60%
  3. Viliam Dugas (82.88s) 60%
  4. Katarina Broszko (55.3s) 20%