Najlepší na Prešov24.sk

 1. Anka Lukčová (36.99s) 100%
 2. Daniela Libezňuk (42.02s) 80%
 3. Tibor Jenčo (89.34s) 70%
 4. Ľubica Kohániová (97.1s) 70%
 5. Vladimír Ištoňa (60.68s) 60%
 6. Marianna Gargalikova (62.65s) 60%
 7. Adrian Dolinsky (44.74s) 50%
 8. Anton Jančuš (52.56s) 50%
 9. Marián Bednár (100.58s) 50%
 10. Juraj Platko (111.02s) 50%

Najlepší hráči

 1. Anka Lukčová (36.99s) 100%
 2. Daniela Libezňuk (42.02s) 80%
 3. Tibor Jenčo (89.34s) 70%
 4. Ľubica Kohániová (97.1s) 70%
 5. Vladimír Ištoňa (60.68s) 60%
 6. Marianna Gargalikova (62.65s) 60%
 7. Adrian Dolinsky (44.74s) 50%
 8. Anton Jančuš (52.56s) 50%
 9. Marián Bednár (100.58s) 50%
 10. Juraj Platko (111.02s) 50%