Najlepší na Prešov24.sk

 1. Anton Jančuš (38.32s) 100%
 2. Anton Jančuš (55.45s) 90%
 3. Mar Tin (59.15s) 80%
 4. Vladimír Ištoňa (72.19s) 80%
 5. Alexandra Bajusová (73.58s) 70%
 6. Mar Tin (1071.73s) 70%
 7. martin palko (51.42s) 60%
 8. Michaela Čikošová (52.12s) 60%
 9. Eva H (75.54s) 50%
 10. Gabriela Liptáková (84.18s) 50%

Najlepší hráči

 1. Anton Jančuš (38.32s) 100%
 2. Anton Jančuš (55.45s) 90%
 3. Mar Tin (59.15s) 80%
 4. Vladimír Ištoňa (72.19s) 80%
 5. Alexandra Bajusová (73.58s) 70%
 6. Mar Tin (1071.73s) 70%
 7. martin palko (51.42s) 60%
 8. Michaela Čikošová (52.12s) 60%
 9. Eva H (75.54s) 50%
 10. Gabriela Liptáková (84.18s) 50%