Najlepší na Prešov24.sk

 1. Barbora Mihoková (26.88s) 100%
 2. Ľubomír Hudačko (33.36s) 100%
 3. dusan zkapusan (48.78s) 90%
 4. Alena Mojžišová (58.43s) 80%
 5. we we (68.28s) 80%
 6. Vlado Varga (58.18s) 70%
 7. Jan Lukac (68.29s) 70%
 8. Vladimír Ištoňa (78.89s) 70%
 9. František Soporsky (60.55s) 60%
 10. Mirka miháľ (71.23s) 60%

Najlepší hráči

 1. Barbora Mihoková (26.88s) 100%
 2. Ľubomír Hudačko (33.36s) 100%
 3. dusan zkapusan (48.78s) 90%
 4. Alena Mojžišová (58.43s) 80%
 5. we we (68.28s) 80%
 6. Vlado Varga (58.18s) 70%
 7. Jan Lukac (68.29s) 70%
 8. Vladimír Ištoňa (78.89s) 70%
 9. František Soporsky (60.55s) 60%
 10. Mirka miháľ (71.23s) 60%