Najlepší na Prešov24.sk

 1. Barbora Mihoková (26.88s) 100%
 2. Ľubomír Hudačko (33.36s) 100%
 3. Ján Haluška (50.98s) 100%
 4. dusan zkapusan (48.78s) 90%
 5. Mirka miháľ (46.93s) 80%
 6. Alena Mojžišová (58.43s) 80%
 7. we we (68.28s) 80%
 8. Vlado Varga (58.18s) 70%
 9. Jan Lukac (68.29s) 70%
 10. Vladimír Ištoňa (78.89s) 70%

Najlepší hráči

 1. Barbora Mihoková (26.88s) 100%
 2. Ľubomír Hudačko (33.36s) 100%
 3. Ján Haluška (50.98s) 100%
 4. dusan zkapusan (48.78s) 90%
 5. Mirka miháľ (46.93s) 80%
 6. Alena Mojžišová (58.43s) 80%
 7. we we (68.28s) 80%
 8. Vlado Varga (58.18s) 70%
 9. Jan Lukac (68.29s) 70%
 10. Vladimír Ištoňa (78.89s) 70%