Najlepší na Prešov24.sk

 1. Ľubomír Hudačko (32.01s) 100%
 2. Stanimír Kebukay (76.55s) 60%
 3. Vladimír Ištoňa (84.53s) 40%
 4. Viliam Dugas (89.68s) 40%
 5. Matúš Šebeš (90.34s) 30%
 6. Anna Repkova (105.73s) 10%

Najlepší hráči

 1. Ľubomír Hudačko (32.01s) 100%
 2. Stanimír Kebukay (76.55s) 60%
 3. Vladimír Ištoňa (84.53s) 40%
 4. Viliam Dugas (89.68s) 40%
 5. Matúš Šebeš (90.34s) 30%
 6. Anna Repkova (105.73s) 10%