Najlepší na Prešov24.sk

 1. Stanimír Kebukay (35.12s) 100%
 2. Ľubomír Hudačko (37.77s) 100%
 3. Júlia Komárová (43.65s) 100%
 4. Dana Pribulova (46.89s) 100%
 5. Mirka miháľ (43.27s) 90%
 6. Vladimír Ištoňa (57.89s) 80%
 7. katka marinakova (62.88s) 80%
 8. Vlado Varga (70.65s) 80%
 9. Alena Mojžišová (46.33s) 70%
 10. František Soporsky (61.07s) 70%

Najlepší hráči

 1. Stanimír Kebukay (35.12s) 100%
 2. Ľubomír Hudačko (37.77s) 100%
 3. Júlia Komárová (43.65s) 100%
 4. Dana Pribulova (46.89s) 100%
 5. Mirka miháľ (43.27s) 90%
 6. Vladimír Ištoňa (57.89s) 80%
 7. katka marinakova (62.88s) 80%
 8. Vlado Varga (70.65s) 80%
 9. Alena Mojžišová (46.33s) 70%
 10. František Soporsky (61.07s) 70%