Najlepší na Prešov24.sk

 1. Ľubomír Hudačko (37.77s) 100%
 2. Dana Pribulova (46.89s) 100%
 3. Vladimír Ištoňa (57.89s) 80%
 4. katka marinakova (62.88s) 80%
 5. Vlado Varga (70.65s) 80%
 6. Alena Mojžišová (46.33s) 70%
 7. František Soporsky (61.07s) 70%
 8. Eva H (64.54s) 60%
 9. Stanimír Kebukay (81.34s) 60%
 10. Miroslav Priscak (82.27s) 60%

Najlepší hráči

 1. Ľubomír Hudačko (37.77s) 100%
 2. Dana Pribulova (46.89s) 100%
 3. Vladimír Ištoňa (57.89s) 80%
 4. katka marinakova (62.88s) 80%
 5. Vlado Varga (70.65s) 80%
 6. Alena Mojžišová (46.33s) 70%
 7. František Soporsky (61.07s) 70%
 8. Eva H (64.54s) 60%
 9. Stanimír Kebukay (81.34s) 60%
 10. Miroslav Priscak (82.27s) 60%