Najlepší na Prešov24.sk

 1. Barbora Mihoková (22.67s) 100%
 2. Daniel Rapant (30.94s) 100%
 3. Viliam Dugas (34.64s) 100%
 4. Ľubomír Hudačko (30.37s) 90%
 5. Matej Miškuf (39.86s) 90%
 6. Milan Stavač (57.01s) 80%
 7. Eva H (63.33s) 80%
 8. Peter Hajtol (67.97s) 80%
 9. Vladimír Ištoňa (102.51s) 80%
 10. Slávka Chovancová (132.66s) 80%

Najlepší hráči

 1. Barbora Mihoková (22.67s) 100%
 2. Daniel Rapant (30.94s) 100%
 3. Viliam Dugas (34.64s) 100%
 4. Ľubomír Hudačko (30.37s) 90%
 5. Matej Miškuf (39.86s) 90%
 6. Milan Stavač (57.01s) 80%
 7. Eva H (63.33s) 80%
 8. Peter Hajtol (67.97s) 80%
 9. Vladimír Ištoňa (102.51s) 80%
 10. Slávka Chovancová (132.66s) 80%