Ako dobre poznáte MHD v Prešove?

Otázka 1/10
Aké najvyššie číslo má linka MHD v Prešove?

Najlepší na Prešov24.sk

 1. Barbora Mihoková (17.63s) 100%
 2. Bibiana Vargova (19.62s) 100%
 3. Milan Stavač (22.22s) 100%
 4. Viliam Dugas (22.48s) 100%
 5. Ľubomír Hudačko (24.07s) 100%
 6. Matej Miškuf (27.07s) 100%
 7. Daniel Rapant (28.52s) 100%
 8. Júlia Komárová (28.95s) 100%
 9. Mária Celovská (32.93s) 100%
 10. Ľubomír Hudačko (30.37s) 90%

Najlepší hráči

 1. Barbora Mihoková (17.63s) 100%
 2. Bibiana Vargova (19.62s) 100%
 3. Milan Stavač (22.22s) 100%
 4. Viliam Dugas (22.48s) 100%
 5. Ľubomír Hudačko (24.07s) 100%
 6. Matej Miškuf (27.07s) 100%
 7. Daniel Rapant (28.52s) 100%
 8. Júlia Komárová (28.95s) 100%
 9. Mária Celovská (32.93s) 100%
 10. Ľubomír Hudačko (30.37s) 90%