Najlepší na Prešov24.sk

 1. Barbora Mihoková (18.89s) 100%
 2. Juliana Komárová (27.13s) 100%
 3. Monika Balčáková (28.03s) 100%
 4. Ľubomír Hudačko (39.48s) 100%
 5. Klaudia Komárová (21.97s) 90%
 6. Lucia Komárová (25.54s) 90%
 7. Matej Miškuf (50.27s) 70%
 8. Stanislava Vavreková (58.42s) 70%
 9. Lukáš Čudek (61.12s) 50%
 10. Júlia Komárová (85.94s) 50%

Najlepší hráči

 1. Barbora Mihoková (18.89s) 100%
 2. Juliana Komárová (27.13s) 100%
 3. Monika Balčáková (28.03s) 100%
 4. Ľubomír Hudačko (39.48s) 100%
 5. Klaudia Komárová (21.97s) 90%
 6. Lucia Komárová (25.54s) 90%
 7. Matej Miškuf (50.27s) 70%
 8. Stanislava Vavreková (58.42s) 70%
 9. Lukáš Čudek (61.12s) 50%
 10. Júlia Komárová (85.94s) 50%