Tlačové správy

Mladí a ich voľný čas: Na Slovensku sa rozbieha štúdia o tom, ako ho trávi naša mládež

Častokrát v médiách zaznievajú informácie o tom, koľko času trávi mládež hraním hier, využívaním internetu alebo športovými aktivitami vo voľnom čase. Odkiaľ sa tieto dáta berú a sú relevantné aj na Slovensku?

Existuje množstvo výskumov a sledovaní, ktoré monitorujú tieto oblasti v živote detí a mládeže. Určite jednou z najrozsiahlejších je štúdia HBSC. Hlavným riešiteľom štúdie na Slovensku je Andrea Madarasová Gecková z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a ako uvádza, „HBSC (Health Behaviour in School Aged Children) je medzinárodná štúdia, ktorá sa uskutočňuje v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou vo vyše 40 krajinách, a to už od roku 1983. Jej cieľom je monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom kontexte, a taktiež prehĺbiť porozumenie mechanizmov ovplyvňujúcich rozdiely a zmeny v zdraví a rizikovom správaní 11-, 13– a 15– ročných školákov.“

Zber dát HBSC prebieha v štvorročných obdobiach a od jeho začiatku je štúdia zastrešovaná Regionálnou kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu. Pre aktuálny zber bolo na Slovensku metodikou WHO vybraných vyše 150 základných škôl a osemročných gymnázií. „Predpokladáme, že by sa do zberu a vypĺňania anonymných dotazníkov mohlo zapojiť takmer 15 000 školákov. Aj touto cestou by sme chceli poprosiť rodičov o podporu našich aktivít, ktorých výstupy môžu indikovať zmeny v správaní detí súvisiace s ich zdravím“, dodáva hlavná riešiteľka.

Samotný zber dát začína 5. mája a potrvá do polovice júna 2014 a pokrýva celé územie Slovenska. Práca na štúdii HBSC nie je len pre uzavretú komunitu, ale ponúka aj študentom z rôznych odborov možnosť participovať na projekte ako administrátorom. Následne môžu čiastkové výstupy, pod supervíziou členov HBSC tímu, použiť pri vypracovaní svojich záverečných prác.

Prípravná a realizačná fáza zberu dát je náročná na logistiku a koordináciu. „Chceli by sme sa poďakovať všetkým zúčastneným, bez ktorých súčinnosti a podpory by nebolo možné zapojenie do tejto štúdie“, dodáva na záver Andrea MadarasováGecková.

Bližšie informácie nájdete na resp. nás kontaktujte na hbsc2014@upjs.sk .

foto: ilustračné

(PR) – Za obsah zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM