Michala Halásová Práca

Job2day: Príďte si nájsť prácu do PKO

Veľtrh práce v Prešove sa začína už budúci týždeň 21.5. od 9:00 v PKO a potrvá dva dni. V minulom roku prešlo bránami veľtrhu viac ako 4 000 ľudí. Niektorí z nich si dokázali nájsť dlhodobú prácu, čo je prvoradým cieľom celého podujatia.

Ilustračný obrázok k článku Job2day: Príďte si nájsť prácu do PKO
Zdroj: Dnes24.sk

Nezamestnanosť je kľúčovým problémom našej spoločnosti. Osobitnú pomoc v riešení tejto otázky potrebuje Prešovský kraj. Veľtrh práce má napomôcť všetkým občanom získať dostatočné informácie o možnostiach uplatnenia sa na trhu. „Účastníci veľtrhu sa oboznámia s činnosťou prezentovaných spoločností, získajú konkrétnu predstavu o fungovaní jednotlivých agentúr, zamestnávateľov, získajú kontakt na zodpovedných manažérov, ktorí im ukážu cestu k novej práci,“ priblížila hovorkyňa radnice Jana Jurčišinová. Dôraz bude kladený na študentov stredných a vysokých škôl, ktorí budú práve v období konania sa veľtrhu končiť svoje štúdium.

Cieľom veľtrhu je poskytnúť uchádzačom o zamestnanie možnosť získať informácie o spoločnostiach pôsobiacich na trhu práce, vytvoriť podmienky na reálnu komunikáciu medzi uchádzačmi a študentmi na jednej strane, a zamestnávateľmi na strane druhej, zmeniť pohľad na ponuku práce tej skupiny ľudí, ktorá sa pri hľadaní zamestnania spolieha výlučne na úrady práce, ukázať, ako sa aktívne uchádzať o zamestnanie, odhaliť nedostatky, ktoré uchádzačovi bránia v uplatnení sa, následne mu ponúknuť riešenie a oboznámiť uchádzačov s dokumentáciou a priebehom výberových konaní.

Cieľovou skupinu veľtrhu sú dlhodobo a krátkodobo nezamestnaní, absolventi škôl, študenti posledných ročníkov stredných a vysokých škôl a ľudia nespokojní so súčasným zamestnaním.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie