Intenzívne zrážky spôsobili problémy: Starosta upozorňuje na znečistenie Domaše!

Starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ upozorňuje na znečistenie vodnej nádrže Domaša, ktoré spôsobili intenzívne zrážky počas uplynulých dní.

Ilustračný obrázok k článku Intenzívne zrážky spôsobili problémy: Starosta upozorňuje na znečistenie Domaše!
Zdroj: TASR

Podľa slov Radovana Kapráľa totiž došlo k zaplaveniu desiatok až stoviek čiernych stavieb, ktoré sa nachádzajú v jej okolí.

Ostrovy z odpadkov

„Na vodnej ploche od Veľkonočného pondelka plávajú voľne doslova ostrovy z odpadkov pozostávajúce z fliaš od olejov, sprejov, ďalej sú tam chladničky, plastové tašky, vrecia a ostatný odpad. Zaplavené boli aj desiatky latrín a starých vrakov automobilov, v ktorých sa môžu nachádzať mazivá, oleje, ale aj staré autobatérie. Podľa viacerých chatárov sa už objavili na hladine aj mastné škvrny,“ informuje o tom webová stránka domasacity.sk, na ktorej sa nachádza aj fotodokumentácia.

Situácia je podľa starostu kritická. „Veľká Domaša sa nachádza v III. stupni ochrany vodárenského zdroja Ondava – Kučín, ktorý je čiernymi stavbami v okolí nádrže a odpadkami, ktoré plávajú voľne po hladine, priamo ohrozený,“ povedal s tým, že v obci Kvakovce v utorok (3.4.) o 11.00 h vyhlásil II. stupeň povodňovej aktivity (PA). Kapraľ žiada kompetentné orgány, aby vzniknutú situáciu bezodkladne riešili, kým nebude neskoro a nedôjde ku kontaminácii vôd. Podľa jeho ďalších slov sa obec snaží nelegálne skládky na svojich pozemkoch odstraňovať, na iných to však bez pomoci štátu nejde. Ďalej uviedol, že druhý stupeň PA neplánuje odvolať, kým hrozba ekologickej katastrofy nepominie.

Reakcia vodohospodárov

„Informácia o inej ekologickej katastrofe, teda nejakých plávajúcich škvrnách z ropných látok na vodnej hladine, sa po preverení situácie v teréne na vodnej nádrži Domaša nepotvrdila,“ informoval v stanovisku Pavel Machava, hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). Ten ako správca vodnej nádrže podal návrh na vyhlásenie II. stupňa PA v nedeľu (1.4.) z dôvodu, že bola dosiahnutá maximálna prevádzková hladina, ktorá naďalej stúpala. V stredu o 14.30 h bol odvolaný.

V stanovisku sa ďalej uvádza, že z dôvodu vysokej vodnej hladiny v nádrži, ako aj na prítokoch do nej, zaplavila voda aj nelegálne prístrešky a stavby, ktoré sa nenachádzajú v správe SVP a zriadené sú bez akéhokoľvek ich súhlasu či povolenia. „Voda vyplavila či priplavila rôzny odpad aj komunálny, ktorý sa nachádzal na brehoch tokov, respektíve vodnej nádrže. Táto situácia sa opakovala viackrát aj v minulosti a je výsledkom správania sa nás, občanov, k nášmu životnému prostrediu. Takéto problémy sa vyskytujú aj na iných vodných nádržiach. SVP ako správca vždy v rámci možností tento odpad zbiera a likviduje po ukončení stupňov PA,“ píše sa v stanovisku.

Situácia s čiernymi stavbami, respektíve prístreškami v okolí vodných nádrží je podľa neho dlhodobým problémom. „Pokiaľ sú tieto nelegálne stavby na pozemkoch štátu v správe SVP, vyzývame stavebné úrady, aby konali,“ uvádza sa v stanovisku s tým, že kompetenciu na vydanie rozhodnutia na ich odstránenie má miestny príslušný stavebný úrad.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame