Prešov24.sk
Eva Hvizdová (v strede) - garantka projektu a prorektorka Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.
Zdroj: ISM Slovakia
2 / 11
2 / 11