Prešov24.sk

Otvorená diskusia občanov o cyklodoprave: Riešili sa nové trasy i budúcnosť