Najlepší na Prešov24.sk

 1. martin palko (64.26s) 80%
 2. Michal Beca (89.79s) 60%
 3. Miroslav Miskar (126.41s) 60%
 4. Eva H (72.13s) 50%
 5. Iva Arendac (95.26s) 40%
 6. Lucia Šútorová (117.93s) 40%
 7. Alena Mojžišová (63.56s) 30%
 8. Ľubomír Hudačko (271.09s) 30%

Najlepší hráči

 1. martin palko (64.26s) 80%
 2. Michal Beca (89.79s) 60%
 3. Miroslav Miskar (126.41s) 60%
 4. Eva H (72.13s) 50%
 5. Iva Arendac (95.26s) 40%
 6. Lucia Šútorová (117.93s) 40%
 7. Alena Mojžišová (63.56s) 30%
 8. Ľubomír Hudačko (271.09s) 30%