Najlepší na Prešov24.sk

 1. Anton Jančuš (36.74s) 100%
 2. Miroslav Miskar (44.73s) 100%
 3. Eva Hanzo (63.85s) 90%
 4. Vladimír Ištoňa (64.68s) 60%
 5. Gabriela Liptáková (67.86s) 50%
 6. martin palko (87.21s) 40%
 7. katka marinakova (89.63s) 40%
 8. Patrik Popel (96.06s) 20%

Najlepší hráči

 1. Anton Jančuš (36.74s) 100%
 2. Miroslav Miskar (44.73s) 100%
 3. Eva Hanzo (63.85s) 90%
 4. Vladimír Ištoňa (64.68s) 60%
 5. Gabriela Liptáková (67.86s) 50%
 6. martin palko (87.21s) 40%
 7. katka marinakova (89.63s) 40%
 8. Patrik Popel (96.06s) 20%