Najlepší na Prešov24.sk

 1. Anton Jančuš (55.45s) 90%
 2. Vladimír Ištoňa (72.19s) 80%
 3. martin palko (51.42s) 60%
 4. Michaela Čikošová (52.12s) 60%
 5. Eva H (75.54s) 50%
 6. Gabriela Liptáková (84.18s) 50%
 7. Eva Hanzo (104.62s) 50%
 8. Maruška Prešovčanka (194.42s) 0%

Najlepší hráči

 1. Anton Jančuš (55.45s) 90%
 2. Vladimír Ištoňa (72.19s) 80%
 3. martin palko (51.42s) 60%
 4. Michaela Čikošová (52.12s) 60%
 5. Eva H (75.54s) 50%
 6. Gabriela Liptáková (84.18s) 50%
 7. Eva Hanzo (104.62s) 50%
 8. Maruška Prešovčanka (194.42s) 0%