Najlepší na Prešov24.sk

 1. Ľubomír Hudačko (55.96s) 100%
 2. Viliam Dugas (99.86s) 67%
 3. Jan Lukac (117.4s) 67%
 4. Vanda Šimkovičová (111.87s) 60%
 5. Stanimír Kebukay (92.49s) 40%
 6. Matúš Šebeš (158.72s) 40%

Najlepší hráči

 1. Ľubomír Hudačko (55.96s) 100%
 2. Viliam Dugas (99.86s) 67%
 3. Jan Lukac (117.4s) 67%
 4. Vanda Šimkovičová (111.87s) 60%
 5. Stanimír Kebukay (92.49s) 40%
 6. Matúš Šebeš (158.72s) 40%